• admin@alevilik.de

Zakir

Zakir Erdem Yıldırım Hacıbektaş’ta, Alevi Bektaşi ozanlarından Sıdki Baba’nın hikayesini anlatıyor.

 

»Yönetmen / Director: Okan ULUSOY & Melih Cevdet TEKŞEN
»Yapımcı / Producer: Ede Works
»Danışman / Consultant: Ulaş Özdemir
»Sponsor: Hünkar Vakfı
»Grafik Tasarım / Graphic Design: Kot 1 Agency
»Logo Tasarım / Logo Design Buğra Öztürk

Anadolu’da yüzyıllardır Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inancına mensupların başlıca ibadeti olan cemlerde On İki Hizmet olarak bilinen hizmetlilerden biri olarak müzik icrası görevini yerine zakirler, aynı zamanda âşıklar ve dedelerle birlikte kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından birisi olagelmiştir. Günümüzde yaygın bir şekilde inşa edilen cemevleriyle birlikte özellikle büyük şehirlerde görünürlüğü giderek artan zakirler, özellikle kırsal bölgelerdeki yöresel cemlerde hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Günümüzde zakirlik hizmetinin geleneksel olarak sürdürüldüğü 12 şehirde çekilen Zakir belgelseli, birbirinden farklı yörelerde bu hizmeti yerine getiren zakirlerin kendi hikayelerinden yola çıkarak, bu hizmetin sürdürülmesi konusundaki çabalara odaklanmaktadır. Bir kişinin zakirliğe ilk adımı atmasından bu hizmeti yerine getirme sürecine, zakirliğin âşıklıkla ilişkisinden yöresel farklılıklara, cem repertuarından günümüzdeki icra biçimlerine, bu hizmetle ilgili pek çok detayı barındıran belgesel, kutsal bir görev olarak sürdürülen zakirlik özelinde Anadolu’daki farklı müzik icralarının boyutlarını açığa çıkarması bakımından da önemli bir işleve sahiptir.