• admin@alevilik.de

Aleviler Neden Afiyet Olsun Demezler

Alevilik günümüz toplumunda bir inanç biçimi olan çeşitli gelenek, görenek ve adetlerden gelen bir yaşayış tarzı ve kültür biçimi olarak tanımlanır.

Günümüz koşullarına göre birçok değişikliğe uğramıştır. Genel olarak yöreden yöreye değişen kültürlerde etki göstermiştir bu durum. Konumuza Afiyet kelimesinin nereden geldiğiyle ilgilidir. Konuya değinecek olursak birçok rivayete göre pek çok anlamı vardır. Sözlükteki araştırmalara göre afiyet olsun demek pek çok kelime gibi dilimize Arapçadan gelmiştir ve “sağlık, esenlik, ziyade olsun vs.” gibi anlamları kapsamaktadır. Azeri Alevileri ise afiyet olsun yerine “nuş olsun” derler.
Derin araştırmalar yapmaya kalktığımız vakit bazen konunun içinden çıkamayacak duruma gelmiş olmakta pek çok alevi ve Sünniler tarafından afiyet kelimesinin ne anlama geldiği iki kültür tarafından da bilinmektedir. Afiyet kelimesi Yezidin kendi kızına vermiş olduğu bir isimdir araştırmalarda bu isim annesinde ait olduğu belirtilmektedir. Kerbelada yaşanan o zulüm o işkencede şehit olan bütün canlarımızın karşısında onlara işkence zulüm ederek bir bardak suyu çok gören Yezidin ne kendisini, nede ondan olan bir aileyi kimse anmak istemediğinden dolayı Aleviler afiyet olsun kelimesini kullanmazlar ve kullananları da uyarırlar.
Çünkü hiç kimse Kerbela´da yaşanmış olan o işkenceyi, o masumların canının yandığı günü aklına geldiklerinde duyduklarında içimizde bir yerlerden bir sızı oluşur. Bundan dolayıdır ki Aleviler afiyet olsun demezler. Bunun yerine her yemekten sonra dillerine oturmuş olan “helal olsun, bereketli olsun, Allah bereket versin” gibi cümlelerle sofranın bereketini verirler. Günümüz koşullarında ise “afiyet olsun” kelimesi alışkanlık haline geldiği için çevrede sık olarak kullanıldığını görüyoruz.

“Şu da bir gerçek ki her kim ne olursa olsun din, dil, ırk ayrımı fark etmeksizin her şeye olduğu gibi buna da saygıyla bakmıştır. Çünkü özünü inkâr eden hiçbir zaman bizden değildir. Biz umut ediyoruz ki her ne olursa olsun kültür farklılıkları olsa da bu vatan içinde yaşadığımız sürece birbirimizin görüşlerine saygı göstermemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.”