• admin@alevilik.de

İmam Muhammed Taki

Adı : Muhammed Taki
Unvanı : Taki (Tanrıdan sakınan, kendini gözeten cömert)
Annesi : Sebike
Babası : İmam Ali Rıza
Doğum Yeri ve Tarihi : Medine, 810
Çocukları : Ali Naki, Musa, Hasan, Muhammed adında dört oğlu; Hakime, Hübere, Ümame ve Fatma adında dört kızı vardı
Şehadet Tarihi : Bağdat/Kazımiye, 835
Türbesi : Bağdat/Kazımiye’ de İmam Musa Kazım’ ın türbesinin bitişiğinde
Şehadet Sebebi : Abbasi Halifelerinden Mutasım tarafından zehirletilerek şehit edildi.

Hayatı:

Dokuzuncu İmam olan İmam Muhammed Taki, 811 yılında doğmuştur. 835 yılında ise şehit edilmiştir. İmam Muhammed Taki, genç yaşına rağmen büyük bilgi sahibiydi.

Onun bilgisini kıskananların başında Abbasi devrinin kadısı Yahya geliyordu. Kadı Yahya, İmam Muhammed Taki’yi toplum içinde küçük düşürmek, ona gösterilen sevgiyi, ilgiyi kırmak için toplantılar tertipledi. Fakat İmam Muhammed Taki, bilgisiyle adeta orada bulunanları büyülerdi.

Halife Mem-un İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a getirttiğinde, ancak on altı yaşındaydı. Burada Halife Mem-un’un kızı Ümmü Fazı ile evlendi. Mem-un’un ölümü üzerine Medine’ye yerleşti.

İmam Muhammed Taki, kendi ecdadlarının yolundan gittiği gibi haksızlıklara da boyun eğmedi. Mem-un’un yerine halife olan Mutasım İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a davet etti. Mutasım ikram ettiği yemeğin içine zehir katarak 25 yaşındaki Muhammed Taki’yi şehit ettirdi.
Muhammed Taki’den günümüze gelen kelamlar:

“ilim bir hazine, susmak ve sormak ise onun anahtarıdır.”

“Halk, başındaki insanların düzelmesi ile düzelir.”

“Fırsatlar bir ganimettir.”

“Bir işi şağlamlaşmadan önce açıklamak, o işin bozulmasına sebep olabilir”