• admin@alevilik.de

Cem de 12 Hizmet


On İki Hizmet, Alevi Cem ibadeti sırasında görevli on iki kişinin yerine getirdiği hizmetin verilen isimdir. “On İki Hizmet olmazsa Cem de olmaz.” Alevi Cem ibadetinde on iki kişi…


Haktan bize name geldi
Pirim sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
Rehber sana haber olsun

Hak kuluna eyler nazar
Dört kalıptan adem dizer kalleş gelmiş
Cemi bozar Gözcü sana haber olsun
Bu yola giren hacıdır

Kırklar güruhu Nacidir
Cem kilidi kapıcıdır
Kapıcıya haber olsun
Mümin yolun yakın ister
Münkirlerden sakın ister

Çerağ yanmaz yağıt ister
Çerağcıya haber olsun
Mümini çekti meydana
Münkiri sürdü zindana

Tekbir verildi kurbana
Kurbancıya haber olsun
Mümini çektiler dara
Münkiri sürerler nara
Hizmet verildi Selman’a

Süpürgeciye haber olsun
Gelin girek tarikata
Kulak verek marifete
Talip girmiş hakikate
Tarıkçıya haber olsun

Hak kuluna nazar eyler
Hakkın kelamını söyler
Mümin gelmiş mürvet diler
Peyik sana haber olsun
Hak kuluna kıldı rahmet

Sana niyaz Ya Muhammed
Hizmet görüldü muhabbet
Tezekere haber olsun
Zakirin zikri saz ile
Kuran okur avaz ile

Mümin müslim niyaz ile
Zakir sana haber olsun
Yola giden haslar hası
Mümin giyer Hak libası
Doldur ver engürün tası

Sakkacıya haber olsun
Şah Hatayim varı geldi
Varı geldi varı geçti
Sefil bülbül zara düştü
İznikçiye haber olsun